تبلیغات
فروش کتاب - شرایط لازم برای جوانه زدن بذر

جدیدترین کتابهای رمان،داستان،علمی،تاریخی،درسی،اسلامی،ورزشی،تست،کمک اموزشی و... اینجا بیابید

شرایط لازم برای جوانه زدن بذر

نویسنده :admin ---
تاریخ:سه شنبه 22 فروردین 1391-10:34 ق.ظ
استخدام،کاریابی،اشتغال

شرایط لازم برای جوانه زدن بذر :

وضعیت مناسبی از رطوبت ، اکسیژن ، حرارت  و گاهی نور برای جوانه زدن بذرها ضروری می باشد.


رطوبت :

بذر گیاهان زراعی در رطوبت بین 25 تا 75 درصد وزنی ( نسبت به وزن خشک بذر ) جوانه می زنند. ذرت خوشه ای و ارزن در رطوبت 26 درصد، گندم و جو در رطوبت 45 تا 50 درصد و لوبیای روغنی در رطوبت 75 درصد وزنی خود جوانه می زنند.

اغلب بذر ها در رطوبت های پائینی از خاک ( پتانسیل 8 - تا 10 - اتمسفر ) و بعضی حتی در نقطه پژمردگی دائم ( 15 – اتمسفر ) با سرعت کمی جوانه می زنند. اما رطوبت مناسب جهت جوانه زدن و سبز شدن اکثر بذرها وجود 25 تا 100 درصد از کل آب قابل استفاده گیاه در خاک است و یا هنگامی است پتانسیل آب در خاک بین صفر تا حدود 4 – اتمسفر باشد.

لازم است توجه داشت که خشک و تر شدن متناوب خاک از درصد سبز شدن بذر می کاهد و گیاهچه  ها را ضعیف می سازد. اما تغییرات رطوبتی خاک طی دوران جوانه زنی موجب تغییر در وضعیت خواب بذر بعضی از گیاهان می شود و یا گیاه را به خشکی مقاوم تر می نماید.

اکسیژن :

جوانه زدن با متابولیسم مواد ذخیره ای آغاز می گردد و این امر  به اکسیژن نیاز دارد. بذرهایی که خیلی عمیق و یا در خاک اشباع از آب کاشته شده باشند ممکن است اکسیژن کافی دریافت نداشته و جوانه نزنند . بذر برنج و گیاهان آبزی به اکسیژن کمیبرای جوانه زدن نیاز داشته و اکسیژن محلول در آب برای جوانه زدن اینگونه بذر ها کافی است.

حرارت :

بذرهای گیاهان زراعی در محدوده حرارتی بین صفر تا 40 درجه سانتیگراد جوانه می زنند. حرارت مناسب جوانه زدن بسیاری از بذرها بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد متغیر است. هرچه حرارت خاک از حرارت مطلوب جوانه زدن بذر دورتر باشد درصد سبز و قدرت رشد گیاهچه پائینتر خواهد بود.

بطور کلی ، حرارت مناسب جوانه زدن و سبز شدن گیاهان سرما دوست پائینتر از حرارت مطلوب گیاهان گرمادوست می باشد. حرارت ( درجه سانتیگراد ) مناسب برای جوانه زدن گندم حدود 20  و برای لوبیای روغنی و توتون 25 می باشد.

نور :

بذر بسیاری از گیاهان زراعی در نور و یا تاریکی جوانه می زند. اما بعضی از ارقام توتون ، تنباکو و علفهای مرتعی نسبت به نور عکس العمل نشان داده و درصد جوانه زدن آنها تحت تاثیر نور افزایش می یابد. نور قرمز برای از بین بردن خواب این گونه بذرها مناسب است. اثر نور هنگام مرطوب و متورم  بودن بذر شدیدتر است.

می بایستی توجه داشت که شرایط جوانه زدن در آزمایشگاه با شرایط سبز شدن در مزرعه از لحاظ رطوبت ، اکسیژن ، حرارت ، وجود میکروبها و مقاومت خاک فرق داشته و این عوامل تفاوت زیادی را بین درصد سبز شدن و جوانه زدن ایجاد می کنند. گرچه بذرهای فاقد کیفیتهای مطلوب کم و بیش در آزمایشگاه جوانه می زنند ، اما برای حصول درصد سبز بالا در مزرعه و تولید گیاهچه های قوی به بذرهایی با کیفیت عالی نیاز دارد.توجه به جنبه های دیگری از کیفیت بذر ضرورت دارد.

سلامت بذر :

کامل بودن بذر و سلامت اجزاء تشکیل دهنده آن برای سبز شدن بذر لازم است. چنانچه جنین ، اندوسپرم و یا پوسته بذری طی عملیات برداشت محصول آسیب ببیند ،  از درصد سبز شدن آن بشدت کاسته می شود و گیاهچه های ضعیفی بوجود خواهد آورد. بطور کلی بذرهائی که گیاهچه های ضعیفی تولید می کنند نسبت به امراض و عوامل نامساعد محیطی حساس میباشند.

بلوغ بذر :

بذرهایی که بلوغ جنین در آنها کامل نیست درصد جوانه زدن پائینی دارند. بذری که جنین آن بالغ اما قبل از رسیدگی فیزیولوژیک برداشت شده باشد نیز درصد سبز شدن پائینی داشته و گیاهچه های ضعیفی تولید خواهد نمود.

اندازه بذر :

بذرهای کوچکتر از معمول دارای جنین کوچک و مواد ذخیره ای کم بوده و قدرت سبز شدن کمتری نسبت به بذرهای درشتر دارند. اینگونه بذرها گیاهچه های کوچکی ایجاد می نمایند که ممکن است نتوانند فضای تخصیصی را پر کنند. بذرهای بزرگتر گیاهچه های بزرگتری تولید نموده و نسبت به شرایط نامساعد محیطی طی دوران سبز شدن مقاومترند. اندازه بذر در عملکرد نهائی گیاهان وجینی که دارای توسعه جانبی محدودی می باشند ( مانند ذرت ) بسیار مهم است.

اما احتمالاً اندازه بذر در عملکرد نهائی گیاهان غیروجینی اهمیت کمی دارد. بطور کلی بذرهایی که کمتر از یک دوم اندازه معمول همان رقم هستند مناسب کاشت نمی باشند.

عمر بذر :

حداکثر عمر بذر گیاهان زراعی ، حتی در بهترین شرایط نگهداری ، 25 سال می باشد. بذر چاودار و محصولات روغنی و بذرهای حاوی مواد اکسید شونده پس از چند سال قوه نامیه خود را از دست می دهند. بذرهای گندم ، جو و یولاف مدت طولانی تری از بذر ذرت دوام می آورند.

بطور کلی هرچند بذر مسن تر گردد ، از درصد جوانه زدن و سبز شدن و قدرت رشد گیاهچه به میزان بیشتری کاسته می شود. بذر بعضی از غلفهای هرز ، قوه نامیه خود را در اعماق خاکهای مرطوب تا 50 سال یا بیشتر حفظ می نمایند. چنین خاصیتی در بذر گیاهان زراعی بسیار کمتر است.

دوام کیفیت فیزیولوژیک بذر بستگی شدیدتری به شرایط نگهداری بذر دارد. قدرت جوانه زدن و قدرت رشد گیاهچه بذرهایی که در حرارتهای بالا و مخصوصاً به حالت مرطوب نگهداری شده اند بسیار پائین است.

بهترین شرایط برای نگهداری بذر محیطی است بدون اکسیژن ، با رطوبت پائین ( رطوبت نسبی هوا زیر 60 درصد ) و حرارت 5-  تا 5+ درجه سانتیگراد. همچنین در صورتی که بذر به آفت یا عامل بیماری آلوده است ، لازم است تا در صورت امکان ضدعفونی لازم قبل از انبارسازی بعمل آید. در نواحی گرم و مرطوب میبایستی بذر را کاملاً خشک و در انبارهای تمیز ، خنک و خشک نگهداری کرد.

حتی تحت این شرایط نیز فقط میتوان یک یا چند فصل بذر زا بطور زنده نگهداری نمود. قوه نامیه بذر در نواحی سرد سالهای زیادتری باقی می ماند.

 

ترکیب ژنتیکی بذر:

ارزش بذر بستگی زیادی به خلوص ژنتیکی آن دارد. برای اطمینان از خلوص ژنتیکی بذر می بایستی از بذرهای اصلاح شده ای که توسط موسسات اصلاح بذر تهیه می شوند استفاده نمود. بذر اصلاح شده را به دو دسته بزرگ تقسیم می کنند:

دسته اول بذرهایی می باشند که از نظر ژنتیکی هموزیگوت یا همگن هستند و در اثر تکثیر متوالی دچار تفرق ژنتیکی وسیعی نمی شوند. این دسته از بذرها را در صورت حفظ خلوص ژنتیکی و فیزیکی و بسته به دگرگشنی واقعه می توان برای دو تا چند سال تکثیر متوالی نمود ، بدون اینکه کیفیت یا کمیت محصول نقصان زیادی پیدا کند مانند ارقام گندم ، جو و لوبیا .

در اثر وجود چند درصد دگرگشنی ، موتاسیون و تغییرات ژنتیکی دیگر ، بذر اینگونه گیاهان پس از چند سال خلوص خود را از دست می دهند. بهمین جهت می بایستی این گونه بذر ها را خالص ساخت و یا بذر تازه ای تهیه نمود.

دسته دوم بذرهایی میباشند که از نظر ژنتیکی هتروزیگوت یا غیر همگن هستند ، یعنی از لقاح دو یا چند والد کاملاً متفاوت حاصل گشته اند . بذرهای هتروزیگوت نیز به دو گروه تقسیم می شوند :

گروه اول بذرهای هیبرید می باشند. این گروه ممکن است از تلاقی مستقیم دو والد همگن حاصل گردد، که دراینصورت بذر هیبرید حاصل را سینگل کراس می گویند. گاهی دو سینگل کراس را با هم تلاقی داده و دابل کراس بوجود می آورند.

تهیه بذر هیبرید در ذرت بسیار موسوم است . ترکیب ژنتیکی گیاهان هیبرید در اثر تکثیر متوالی بشدت تفرق حاصل کرده و بهم می خورد. در نتیجه بذرهای اینگونه گیاهان را فقط می توان برای یکبار مورد استفاده قرار داد.

خلوص فیزیکی بذر :

بذری که پس از خرمنکوبی بدست می آید ، ممکن است دارای ناخالصی های مانند بقایای گیاهی ، گرد و خاک ، بذرهای شکسته و یا آفت زده ، تخم حشرات ، اسپور بیماریهای گیاهی ، بذر علف های هرز و حتی بذرهای سایر محصولات باشد. هرچه میزان ناخالصی ها بیشتر باشد ارزش آن بذر کمتر خواهد بود.

اینگونه ناخالصی ها را می توان تا حدی بوسیله ماشینهای تمیز کننده بذر جدا نمود. هرچه این ناخالصی ها از نظر اندازه ، وزن مخصوص و سایر مشخصات فیزیکی به بذر نزدیکتر باشند ، جدانمودن آنها مشکل تر خواهد بود.

وجود ناخالصی ها در عملیات کاشت بذر دخالت کرده و تولید مشکلاتی مینماید. وجود اسپور قارچها و تخم حشرات موجب توسعه امراض و آفات می گردد و عملکرد محصول را پائین می آورد. وجود بذر علفهای هرز و بخصوص بذر علفهای هرز خطرناک در تعیین ارزش بذر بسیار مهم می باشند. علفهایی که از نظر خانواده و فیزیولوژی رشد با محصول زراعی شباهت و نزدیکی بیشتری داشته باشند ، کنترل آنها در مزرعه مشکل تر بوده و می بایستی در حذف بذر اینگونه علفها از بذر محصول دقت بیشتری مبذول گردد.

ناخالصی های فیزیکی روی تعیین میزان بذر نیز مهم میباشند. میزان بذر را می بایستی برای ناخالصی های آن اصلاح نمود. در بسیاری کشورها برای جلوگیری از توسعه علفهای هرز ، آفات و امراض و همچنین بهبود بازدهی کار کشاورزان مقررات دقیقی برای تولید بذر با کیفیت مطلوب تهیه و به اجرا گزارده اند.

ضدعفونی بذر:

بذر را برای جلوگیری از حمله ، خسارت و توسعه امراض خاکزی و بذری یا حشرات طی دوران سبز شدن و استقرار گیاهچه ضدعفونی می کنند. ماده ای که برای ضدعفونی استفاده می شود می بایستی دارای مشخصات زیر باشد :

1)علیه میکروارگانیسم ها یا حشرات مورد نظر بسیار موثر باشد.

2)برای گیاه غیر سمی باشد.

3)برای انسان و حیوانات سمیت بسیار کمی داشته باشد.

4)اثر سم در طول ذخیره بذر باقی بماند .

5)براحتی قابل استفاده باشد.

6)از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

متأسفانه بسیاری از سموم فاقد یک یا چندی از خواص فوق هستند. مثلاً اکثر سموم باعث پائین آمدن درصد جوانه زدن و از بین رفتن بذر طی ذخیره طولانی بذر تیمار شده می گردند.

سموم ضدعفونی بذر به فرمهای فیزیکی مختلف مانند پودر وتابل تعلیق در آب ( wettable powder )، مایع و یا گرد به بازار عرضه می گردد. پودر وتابل را در آب یا سم مایع را با مقدار معینی آب مخلوط و بوسیله سم پاش بطور یکنواختی روی بذر می پاشند. سموم گردی را بطور مستقیم روی بذر پخش می کنند.

در هر حال سم را بایستی به نسبت معینی به بذر اضافه و بخوبی مخلوط کرد. برای اختلاط بهتر است از بشکه گردان مخصوص اختلاط سم و بذر استفاده نمود. معمولاً سموم را با رنگهایی مخلوط می کنند تا بذرهای ضدعفونی شده مشخص باشند.

در گذشته از سموم جیوه ای مانند سرزان استفاه میشد که برای سلامت انسان مضر بوده ولی امروزه از سموم غیر جیوه ای مانند هگزاکلروبنزن( HCB ) ، مانب ( Maneb )، کاپتان ( Captan )، پنتاکلرونیتروبنزن ( PCNB ) و تیرام (Thiram) که سمیت آنها برای انسان و دام کم است استفاده می شود.

برای ضدعفونی بذرها علیه قارچها ممکن است از کاپتان به میزان 1 تا 3 در هزار سم خالص ، از تیرام به میزان 1 در هزار سم خالص و پنتاکلرونیتروبنزن به میزان 5/2 در هزار سم خالص استفاده نمود. سموم قارچکش بصورت خالص به بازار ارائه نمی شوند بلکه فقط درصدی از آنها را ماده موثر تشکیل می دهد. بطور مثال کاپتان بصورت پودر قابل تعلیق در آب با 50 درصد ماده موثر دربازار موجود است.

چنانچه مصرف 2 در هزار سم خالص مورد نظر است ، می بایستی 400 گرم سم تجارتی 50 درصد را با 100 کیلو بذر اختلاط داد. برای تیمار بذرها علیه حشرات خاکزی ممکن است از لیندین استفاده کرد. نسبت این سم برای گندم ، یولاف و ذرت خوشه ای حدود 30 گرم سم خالص برای 100 کیلوگرم بذر و برای جو و ذرت حدود 60 گرم سم خالص در 100 کیلو بذر است.

همچنین می توان دیازینون را به میزان حدود 5/0 در هزار سم خالص با بذر حبوبات اختلاط داد. از دیگر سموم قابل توصیه ممکن است کاربوفوران ( از گروه کاربامات ها ) با نام تجاری کوراتر را ذکر نمود که بصورت پراکندن و به میزان 5 تا 10 کیلوگرم در هکتار از ماده موثر علیه حشرات خاکزی و نماتد ها مصرف می شود. این حشره کش جذبی بوده و قادر است حشراتی را نیز که به قسمتهای هوایی حمله می کنند کنترل نماید.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Winnie
سه شنبه 19 شهریور 1398 05:29 ق.ظ
I liked up to you will obtain performed proper here. The caricature is tasteful, your authored material stylish.
nevertheless, you command get got an nervousness over
that you wish be handing over the following. sick certainly
come further earlier once more since exactly the same
nearly very regularly inside case you protect this increase.
busy do belgii lublin
پنجشنبه 17 مرداد 1398 10:39 ق.ظ
I was recommended this web site by my cousin. I
am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem.
You're amazing! Thanks!
como aumentar o penes rapido
سه شنبه 8 مرداد 1398 06:05 ب.ظ
Hi there, I enjoy reading all of your article post. I like to write a little comment to support
you.
alongamento peniano
سه شنبه 8 مرداد 1398 04:36 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in truth was a enjoyment
account it. Look complex to far introduced agreeable from
you! However, how could we communicate?
Wesleydek
سه شنبه 1 مرداد 1398 12:03 ق.ظ
cheapest viagra uk
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">viagra without a doctor prescription</a>
Wesleydek
پنجشنبه 27 تیر 1398 02:27 ق.ظ
viagra us canada
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">viagra for sale uk</a>
will 5mg of cialis work
یکشنبه 2 تیر 1398 10:47 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
tadalafil 20 mg venta de cialis canada cialis patent expiration link for you cialis price interactions for cialis cialis generico milano cialis prezzo in linea basso acheter cialis meilleur pri cialis patent expiration cialis soft tabs for sale
Cialis prices
یکشنبه 2 تیر 1398 07:25 ق.ظ

Superb forum posts, Thank you!
buy cialis online viagra vs cialis vs levitra weblink price cialis cialis pills price each canada discount drugs cialis cialis cuantos mg hay buy cialis uk no prescription cialis venta a domicilio rx cialis para comprar low dose cialis blood pressure
http://storunun.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:41 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
canadian cialis purchase once a day cialis miglior cialis generico buying brand cialis online we like it cialis soft gel generic cialis with dapoxetine buying cialis in colombia cialis for sale south africa the best site cialis tablets how much does a cialis cost
Cialis generic
جمعه 31 خرداد 1398 11:05 ب.ظ

Appreciate it, Numerous stuff!

deutschland cialis online cheap cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis 20 mg cut in half cialis 20 mg cost cialis 200 dollar savings card cialis 5mg billiger buy cialis sample pack warnings for cialis buy cialis sample pack
http://ticontso.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 07:15 ق.ظ

Thanks a lot. A good amount of information.

cialis diario compra 200 cialis coupon safe dosage for cialis side effects of cialis i recommend cialis generico cialis 5mg prix cialis generika in deutschland kaufen cialis kaufen bankberweisung tesco price cialis cialis pills price each
Buy cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:06 ب.ظ

Great stuff, Thank you.
buying cialis on internet brand cialis nl cialis sans ordonnance cialis free trial buy cialis online cialis prices price cialis per pill cialis 20mg female cialis no prescription cialis en mexico precio
http://noiphlegej.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:15 ب.ظ

Fantastic postings. Thanks a lot.
il cialis quanto costa cialis 5 mg effetti collateral preis cialis 20mg schweiz generic low dose cialis we recommend cialis info buy cialis online nz does cialis cause gout only now cialis 20 mg cialis from canada cialis coupons printable
http://lighcarfe.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:02 ق.ظ

You actually expressed that fantastically.
achat cialis en itali 40 mg cialis what if i take cialis 5 mg schweiz cialis authentique suisse cialis patentablauf in deutschland cialis manufacturer coupon cialis prices cialis prezzo al pubblico deutschland cialis online cialis reviews
recreational use of cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:15 ق.ظ

Thanks a lot! Quite a lot of posts.

cialis daily new zealand cialis cuantos mg hay we like it cialis soft gel discount cialis cialis lilly tadalafi dosagem ideal cialis acheter cialis kamagra venta cialis en espaa estudios de cialis genricos only here cialis pills
http://tiofarsnhan.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:19 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
200 cialis coupon venta de cialis canada cialis arginine interactio the best site cialis tablets cialis en mexico precio cialis professional from usa cialis dosage cialis dosage opinioni cialis generico cialis name brand cheap
http://pergtanra.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:01 ق.ظ

You actually said that wonderfully!
canadian discount cialis cialis 20mg preis cf cialis 5mg cialis kaufen order cialis from india cialis from canada cialis super kamagra cialis diario compra only now cialis 20 mg cialis 100 mg 30 tablet
buy real cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:50 ق.ظ

Whoa a good deal of amazing info!
buy cialis chinese cialis 50 mg cialis et insomni buy cialis sample pack cuanto cuesta cialis yaho we choice cialis pfizer india we like it cialis soft gel low dose cialis blood pressure cialis y deporte dosagem ideal cialis
http://cesjima.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 08:09 ب.ظ

Perfectly expressed of course! .
try it no rx cialis cialis lilly tadalafi cialis en 24 hora cialis 20 mg cost click here take cialis enter site 20 mg cialis cost cialis canada tadalafil 5mg chinese cialis 50 mg cialis rezeptfrei sterreich
cialis 20 mg cost
شنبه 25 خرداد 1398 06:02 ق.ظ

Cheers! A lot of data.

tadalafil 20 mg deutschland cialis online cialis flussig viagra cialis levitra chinese cialis 50 mg cialis 20mg preis cf cialis 20mg preis cf precios cialis peru cialis professional from usa cialis herbs
Buy cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 03:56 ب.ظ

Thank you, Helpful stuff!
cialis e hiv get cheap cialis generic for cialis canadian cialis cialis 10 doctissimo cialis 5mg prix cialis 5 mg buy cialis generisches kanada online cialis what is cialis
https://lavinacota53576.hatenadiary.com/
جمعه 24 خرداد 1398 08:12 ق.ظ
Kееep away from planting in аreas vulnerable to frost.
https://odetterader666.hatenablog.com/entry/2019/01/16/054714
جمعه 24 خرداد 1398 08:08 ق.ظ
Ԍenjtle cinnamon rolls await yor bɑkiing pleаsure.
http://rosadewey6809.wikidot.com/blog:1
جمعه 24 خرداد 1398 05:52 ق.ظ
I scrаmble quick and have yummy butter eggs.
Claudette
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:16 ب.ظ
100 % pure cinnamoіn impoprtant oil is dear.
Barrettalger334.wikidot.com
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:33 ب.ظ
Scraƅble point worthh for codfish: sixteen factors.
lynellvtj4923561.hexat.com
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:37 ق.ظ
Ensure to not crowd thee eggs іin the pan.
http://lokafe.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:45 ب.ظ

You expressed that exceptionally well.
cialis 30 day sample cialis diario compra cialis generico online cialis dosage buy name brand cialis on line miglior cialis generico buy cialis online nz wow cialis tadalafil 100mg ou trouver cialis sur le net cialis 20mg prix en pharmacie
ndfjulissa51188.wikidot.com
چهارشنبه 22 خرداد 1398 12:46 ب.ظ
Bothh approach, your scrambled eggs caan have some kick.
sheilamarconi42.hatenablog.com
چهارشنبه 22 خرداد 1398 10:03 ق.ظ
It'ѕ also possible to hɑvbe inexperienced tea or raspbeгry leaf tea.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo
عضویت در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین لیست محصولات ایمیل خود را در قسمت زیر ثبت کنید